🐜🕷️🦗🐞🐝🪲👤🔗🌐👽💻🖳🖥🤖🐛🦋🦂🦠 🔄🔃 🍯

Pravidla

🞋 Cíl

Pravidlo jedné kolonie

Vykládání

Přesouvání

Volnost pohybu

Rules

🞋 Target

One hive rule

Placing

Moving

Freedom of movement

{{ 'Settings', 'Nastavení' |_ }}

{{ 'Sound', 'Zvuk' |_ }}

{{ 'Language', 'Jazyk' |_ }}

{{ 'Color', 'Barva' |_ }}

{{ 'Animations', 'Animace' |_ }}

🐝{{ 'Hmyz.it', 'Hmyziště' |_}}

© 2019

{{ 'Game design & impelementation', 'Design a implementace' |_}}

Drahoslav Bednář (draho.cz)

{{ 'Music', 'Hudba' |_}}

Main menu: Relaxing Piano Music
Waiting: Leopard Print Elevator
Multiplayer: Unwritten Return
Singleplayer: Beauty Flow
Training: Fretless
Demonstration: Severe Tire Damage

Hlavní menu: Relaxing Piano Music
Čekání na hráče: Leopard Print Elevator
Hra s někým: Unwritten Return
Proti hře: Beauty Flow
Trénink: Fretless
Ukázka: Severe Tire Damage

All by Kevin MacLeod (incompetech.com)
License: Creative Commons: By Attribution 3.0

Vše od Kevin MacLeod (incompetech.com)
Licence: Creative Commons: By Attribution 3.0

{{ 'Fonts', 'Písma' |_}}

Icons: Symbola by George Douros
License: Freeware

Ikonky: Symbola od George Douros
Licence: Freeware

Headlines: Titan One by Rodrigo Fuenzalida
License: Open Font License

Nadpisy: Titan One od Rodrigo Fuenzalida
Licence: Open Font License

{{ 'Concept', 'Koncept' |_}}

Highly inspired by table-top game Hive
designed by John Yianni
published in 2001 by Gen42 Games

Silně inspirováno stolní hrou Hive
kterou vytvořil John Yianni
a v roce 2001 publikovalo Gen42 Games

©